الملتقى التربوي
hytham@live.com | 0595555525 | Facebook
 
Society of Education Forum

 

صفحة جديدة 1

 المنهاج الجديد من أول حتى رابع ||  مادة للاستعداد على امتحان المدير المساعد 2016

العودة   الملتقى التربوي (مستمرون) > جديد الساحة > جديد وكــالة الغـوث > مواد تدريبية وامتحانات خاصة بالوظائف التعليمية

كل ما يخص المتقدمين لامتحان اللغة الانجليزيةالإستطلاع: هل فى رأيك امتحان اللغة الانجليزية يتناسب مع مستوى خريجى اللغة الانجليزية؟
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
هل فى رأيك امتحان اللغة الانجليزية يتناسب مع مستوى خريجى اللغة الانجليزية؟

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد هل صليت على النبى محمد اليوم؟
كاتب الموضوع ghostship مشاركات 2840 المشاهدات 402422  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق |
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2356  
قديم 04-13-2012, 11:00 AM
الصورة الرمزية فجرالشتاء
فجرالشتاء فجرالشتاء غير متصل
+ قلم بدأ بقوة +
 
الانتساب: 26 - 3 - 2010
المشاركات: 62
معدل تقييم المستوى: 7
فجرالشتاء has a spectacular aura about

صفحة جديدة 4

هل صليت على النبى محمد ﷺ اليوم ؟

 

مشكرين علي تواصلكم وواجاباتكم
ما هو الفرق بين nominal pairs وalmost pairs

او تعريفهم
Array

 
توقيع :  فجرالشتاء

(رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)

رد مع اقتباس

  #2357  
قديم 04-13-2012, 04:56 PM
الصورة الرمزية * Abu-Khaled *
* Abu-Khaled * * Abu-Khaled * غير متصل
+ قلم لامع +
 
الانتساب: 30 - 9 - 2011
الإقامة: مخيم النصيرات
المشاركات: 1,213
معدل تقييم المستوى: 7
* Abu-Khaled * has a spectacular aura about

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

You can have a rapid look on this

نماذج أسئلة مع مفتاح الإجابة

1. Specific objectives can be ………….
a. observable and measurable.
b. difficult to be observed and measured.
c. focused on the student's behavior during a long period of time.
d. 1 and 3

2. The smallest meaningful unit in language is…………..
a. phoneme. b. morpheme. c. allophone. d. allomorpheme.


3. Linguistic approach concentrates on……………..
a. key role of self – esteem and sense of mastery.
b. value of talk in the development of thinking.
c. social interaction is the key to success in learning.
d. attention on complex nature of thinking.


4. "What about going to the cinema" is an example of ………………..
a. advising b. warning c. offering help d. suggesting5. One of the following is not a type of literature:
a. drama b. poetry c. fiction d. prose6. All the following may create discipline problems except …………
a. using sarcasm
b. insisting on apologies
c. making threats
d. using classroom language that suits the level of students.7. "To look quickly through a reading passage to find something" is
called……………
a. skimming b. scanning c. silent reading d. comprehension8. The man told his children a …………………… about fairies
a. tail b. tale c. tile d. toll9. When the teacher allows students to think, and gives more time,
the result will be…………..
a. students responses becoming more thoughtful and creative.
b. less students offering to answer.
c. students willing not to ask more questions.
d. students giving shorter answers.10. "……………….." refers to the actions of the organs of speech in
the producing of the sounds of speech.
a. Acoustics b. Phonetics c. Articulation d. Phonics11. One of the following is not a Shakespeare's play:
a. Macbeth b. Volpone c. Twelfth Night d. King Lear12. Two of the following are receptive skills:
a. reading and speaking b .speaking and writing
c. reading and writing d. listening and reading13." Kinesics" is the study of…………………
a. sounds b. language c. gestures d. nature14. Can you close one of the windows, please? I'll catch a cold sitting
in this ……….all day.
a. flood b. breeze c. wind d. draught15. Which abbreviation do you use when you want to add something
at the end of a letter?
a. PS . PTO c. PM d. PLZ16. I am very tired. ……………… over four hundred miles today
a. I drive b. I've driven c. I've been driving d. I'm driving17. How ……………….are you?
a. weight b. heavy c. high d. long18. The prefix ante in the word ante meridian means………………..
a. together b. against c. before d. by oneself19. The stress in the word "comfortable" is on …………….
a. com b.for c. ta d. ble20. In the dialogue:[ Teacher : What day was yesterday? Student:
Tuesday.] The teacher uses:
a. easy question b. complex question
c. open question d. narrow question21. No one suspects us, ………………. ……………………?
a. are they b. don't they c. do they d. aren't they22. Hardly …………… the receiver than there was a knock at the
door.
a. had I put down b. I put down c. put I down d. had I downed23. (ELT) is an abbreviation for :
a. Education Language Teaching. b. Educated Learners & Teachers.
c. .English Learning& Teaching. d. English Language Teaching.24. Words that differ by only one phoneme are called…………..
a. nominal pairs b. almost pairs
c. minimal pairs d. none of the above25. Peter has two brothers, but he doesn't speak to ……………….of
them.
a. either b. any c. both d. neither26. The government ………………….. said that the Prim Minister was
sick and tired of the papers disappearing from his office.
a. speaksperson b. speak person
c. spoken person d. spokesperson27.……………. refers to the ability to breakdown material into its
component parts so that its organizational structure may be
understood.
a. Synthesis b. Analysis c. Application d. Evaluation28. A reward or punishment that strengthens or weakens behavior is
called…..
a. stimulus b. response c. reinforcement d. conditioning29. We had a great time ……………the awful weather.
a. but for b. in spite of c. except d. in spite30. I think it's in my left ………………. .
a. pocket of trousers b. pocket trousers
c. trouser pocket d. trousers pocket31. The type of the test that identifies the test – taker's strengths
and weaknesses is called a ……… test.
a. diagnostic b. placement c. proficiency d. summative32. I am going to go out and ………………..
a. have cut my hair b. let my hair cut
c. have my hair cut d. my hair be cut33. One of the following doesn't contain the sound
a. mouth b. breathe c. tooth d. beneath34. I'm looking for ………………. to cut this string.
a. a pair of scissors b. some scissors c. a scissors d. a scissor35. One of the following is not from the conditions of motivation.
a. students are motivated if they live in a secure environment.
b. students are motivated when the subject matter is interesting.
c. students are motivated when they experience more failure and
success.
d. students are motivated when they feel the learning for them not
for the teacher.36. " ………………" is learners use of the first patterns of language in
second language sentences.
a. Transfer b. Correlation
c. Attitude d. Language acquisition37. I didn't like it in the city at first, but now …………………. here.
a. I got used to living b. I am used to living
c. I used to live d. I used to living38. The final " ed" in the verb talked is pronounced as:
a. /d/ b. /id/ c. /ed/ d. /t/39. Safety should come first, ………………. lives shouldn't be put at
risk.
a. people b. people's c. peoples' d. peoples40. It's ……….. funny film, I laughed all the way through it
a. so b. extremely c. that much d. such a41. The two parties have settled their differences by compromise
after a long debate. The underlined word means:
a. an acceptable middle coarse agreement b. negotiation
c. raising awareness d. revising past recordsModel Answers:
1) 1
2) 2
3) 2
4) 4
5) 3
6) 4
7) 2
8) 2
9) 1
10) 3
11) 2
12) 4
13) 3
14) 4
15) 1
16) 2
17) 2
18) 3
19) 1
20) 4
21) 3
22) 1
23) 4
24) 3
25) 1
26) 4
27) 2
28) 3
29) 2
30) 4
31) 1
32) 3
33) 2
34) 2
35) 3
36) 1
37) 2
38) 4
39) 2
40) 4
41)1
With my best wishes
تحياتي :أبو خااااااااااااااااااااااااااااااالد


 
توقيع :  * Abu-Khaled *

رد مع اقتباس
  #2358  
قديم 04-13-2012, 05:58 PM
الصورة الرمزية * Abu-Khaled *
* Abu-Khaled * * Abu-Khaled * غير متصل
+ قلم لامع +
 
الانتساب: 30 - 9 - 2011
الإقامة: مخيم النصيرات
المشاركات: 1,213
معدل تقييم المستوى: 7
* Abu-Khaled * has a spectacular aura about

وهاد بس بدون إجابات بإمكانكم تدربوا عليها والأسئلة مش صعبة كتير ،،،

Section Three : Grammatical Structure

Directions : Questions 93-106 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (A), (B), (C), and (D). Choose the word or phrase that best completes the sentence.

93 - I _______ the book but when I heard what the critics said I changed my mind.
a) was going to buy
b) would have bought
c) was buying
d) am going to buy

94 - She _________ him before 1968.
a) has seen
b) saw
c) had seen
d) seen

95 - It was snowing when the refugees __________ .
a) have arrived
b) arrived
c) had arrived
d) were arrived

96 - Mary is waiting ___________ the Queen.
a) to see
b) for seeing
c) for to see
d) at see

97 - She doesn’t want _________ her.
a) anybody helped
b) that anybody helping
c) anybody to help
d) that any body helps

98 - In the year 2005,he ___________ working here for 50 years.
a) will have been
b) will be
c) has been
d) had been

99 - You ________ drive carefully. The roads are slippery.
a) would better
b) would rather
c) had better
d) had rather

100- He doesn’t smoke. _________
a) I don’t too.
b) Neither I do.
c) I don’t neither.
d) Neither do I.

101- It’s raining. We have to return home, __________ ?
a) don't we
b) wouldn’t we
c) didn’t we
d) isn’t it

102- He knew everything ________ was going on.
a) what
b) where
c) whom
d) that

103- Students have to spend a lot of time studying _________ their own.
a) on
b) by
c) for
d) in

104- He is very famous ________ Great Britain.
a) whole
b) all over
c) in all
d) all of
105- They’re staying with their parents __________ the time being.
a) during
b) for
c) since
d) when

106- ____________ all her efforts the party was ruined.
a) In spite of
b) Nevertheless
c) Although
d) However

Section Four : Vocabulary

Directions : Items 107-112 include sentences with missing words or phrases. From the words or phrases below each choose the one that best completes the sentence.

107- Keep your children away from this medicine ! It’s ________.
a) dead
b) deadly
c) death
d) dying

108- Shakespeare has written many poems. He is a __________ poet.
a) large
b) huge
c) tiny
d) great

109- This new pot is __________. You can put it on the stove.
a) waterproof
b) heatproof
c) bulletproof
d) soundproof

110- The patient is now in a ___________ condition.
a) series
b) medical
c) critical
d) psychological
111- The new Saudi _____________ are twenty and two hundreds.
a) currencies
b) money
c) coins
d) banknotes

112- I wish you a good result in your exam. When are you _______ it ?
a) passing
b) taking
c) leaving
d) doing

Directions : In each sentence below replace the boldface word with the one that has the nearest meaning to it .

113- The Roman armies were defeated in 622 A.D.
a) inscribed
b) enlisted
c) retreated
d) beaten

114- Bad deeds are disgraceful.
a) shameful
b) beautiful
c) shy
d) happy

115- Birds expand their wings when they are flying.
a) protect
b) inflate
c) contract
d) shrink

116- The population in Saudi Arabia increased from eight millions to fourteen millions in the past ten years.
a) produced
b) decreased
c) reduced
d) ascended


Section Five : Reading Comprehension

Directions : Read the following text carefully. Then answer the questions on the basis of what is stated or implied by the text. Choose the word or phrase that best completes the sentence :

1- Visitors to America are immediately struck by the tremendous numbers of automobiles filling the highways and crowding the city streets. The automobile, which has transformed the American way of life, is the most indispensable workhorse of the family. During the week, the father drives it to his job in the city, alone, or in a “car pool” arrangement with several of his fellow workers. When he leaves it at home, his wife uses it constantly to do errands, to haul groceries, to drive children to lessons or appointments, to shops or swimming pools. On weekends, the family drives out to the country for a picnic lunch or may take a trip of several hundred miles. On vacations, no corner of the country is beyond the family’s reach.
2- All of America has felt the changes, which came with the automobile and with the network of highways that have been built to serve it. Farmers, who live far from their neighbors, are no longer isolated. Tractors of the work of the many farmlands they cannot afford to hire, Trucks carry their products to market, to storage elevators or to railroads.
3- Traffic jams in cities and along the approaches to cities, especially at morning and evening rush hours and at the start and end of weekends, are difficult problems. How to find out enough parking space in the cities, even with underground parking lots and many-storied “pigeonhole” parking structures in another. More highways and wider ones are needed as fast as they can be built.

117- The main topic of this passage is __________________ .
a) The network of highways
b) The American highways
c) Trucks and Tractors in America
d) Cars and the American Life

118- The automobile has had _______________ on the American society.
a) A little effect
b) hardly any effect
c) an obvious effect
d) no effect whatsoever
119- The American father ________________________.
a) always drives alone to work.
b) may share his car with other colleagues.
c) drives his children to lessons.
d) drives his wife to haul groceries.

120- The American family may spend the weekend ____________.
a) abroad.
b) in downtown.
c) out of town.
d) in a family gathering.

121- Thanks to the automobile, all American States have become ____________.
a) within reach.
b) more isolated.
c) beyond reach.
d) torn apart.

122- Most American families __________________ cars.
a) cannot afford
b) do not badly need
c) do not have
d) cannot do without

123- The word ‘ which ‘ in the first line of the second paragraph refers to _________________.
a) all Americans
b) automobiles
c) changes
d) traffic

Section Six : Linguistics and Pedagogy

124-___________ is a feature in human language that allows for the making and interpretation of an infinite number of messages.
a) Arbitrariness
b) Creativity
c) Interchange
d) Displacement

125- The Contrastive Analysis Hypothesis is associated with _________ .
a) the cognitive theory
b) the behaviorist theory
c) the native theory
d) none of the above

126- ___________ validity refers to the correlation between test scores and a trustworthy external criterion.
a) empirical
b) content
c) face
d) rational

127- In constructing language tests, items are said to be satisfactory if _____________ .
a) they are at suitable level of difficulty
b) they discriminate among students
c) they improve students’ proficiency
d) A & B

128- Transformational grammar _________.
a) ignores the relationship between sentences with the same meaning
b) generates only the grammatical sentences of a language
c) tries to modify the learner’s linguistic behavior
d) is none of the above

129- ___________ suffixes do not usually change the grammatical class of the words to which they are attached.
a) Inflectional
b) Derivational
c) Morphological
d) Functional


130- A native speaker can in most cases _________.
a) give an account of the rules of his language.
b) list all the possible sentences of his language.
c) A & B
d) None of the above.

131- The Critical Period Hypothesis presents strong evidence for the ___________ theory of language acquisition.
a) cognitive
b) behaviorist
c) nativist
d) situational

132- In the production of ___________ the passage of the air stream is relatively unobstructed.
a) vowels
b) nasals
c) sibilant
d) fricatives

133- In the grammar translation method, __________ .
a) elaborate explanations of the intricacies of grammar are given
b) grammar is taught inductively
c) there is little explanations
d) grammar is postponed to a later stage

134- Within the cognitive approach, language acquisition is seen as ___________ .
a) rule formation
b) habit formation
c) skill formation
d) function formation

135- The eclectic method of foreign language teaching necessitates that the teachers __________ .
a) apply the easiest from the various methods
b) choose the best from the various methods
c) apply one method in each class period
d) apply at lest two methods in each class period

136- The best course design is the one that __________ .
a) promotes a positive social climate in the classroom
b) enhances student motivation
c) makes teaching enjoyable for the teacher
d) all of the above.

137- ___________ is such a natural and normal human activity that few aspects of it really need much overt instruction.
a) Listening
b) Speaking
c) Reading
d) B & C

138- For students learning to read in a new language some previous ____________ ability is necessary.
a) written language
b) simple language
c) oral language
d) real language

139- Teaching productive skills means teaching ___________ .
a) speaking and listening
b) listening and reading
c) speaking and reading
d) writing and speaking

140- The technique of __________ is an activity where a student needs information from others to complete a particular task.
a) filling in a blank
b) information gap
c) critical reading
d) matching

141- The primary objective in teaching speaking is the development of ________ ability.
a) oral communication
b) phonological
c) pronunciation
d) good English


142- Grammar teaching is the explicit teaching of language ________ .
a) forms
b) words
c) function
d) meaning

143- Reading in a second language normally requires processes similar to reading in a _________ language.
a) first
b) second
c) third
d) foreign

144- In preparing a test for intensive reading we should note that ___________ texts should used.
a) short, simple
b) short, complex
c) long, detailed
d) long, complex

145- Process oriented writing instruction places more emphasis on the __________ in producing a piece of writing.
a) stages that writers go through
b) knowledge that writers employ
c) experience that writers have
d) time that writers spend

146- Good pronunciation requires the ability to correctly produce and use __________ .
a) Sounds, stress, and intonation.
b) Sounds, stress, and meanings.
c) Sound, words, and meanings.
d) Sound, words and production.


147- A crossword puzzle helps students develop ________ knowledge.
a) reading
b) orthography
c) lexical
d) writing

148- Teaching words in isolation is not recommended because _______ .
a) some words have different meanings
b) context helps to clarify the meanings of the word
c) the function of the word in a sentence helps to determine its meaning
d) all the above

149- Techniques for guessing meanings of the words from context include :
a) activating background knowledge.
b) Obtaining clues from structure and surrounding words.
c) Understanding pronunciation and punctuation.
d) All the above.

150- Using technology in teaching helps teachers _________.
a) present demonstrations
b) enhance course content
c) provide additional illustrations
d) all the above

151- Using multimedia software helps ____________ students to increase their learning ability.
a) disabled
b) shy
c) weak
d) all the above

152- Road maps are generally used in the teaching of ___________ .
a) grammatical structures
b) reading comprehension
c) listening practice
d) A & B

153- In effective language teaching, computers are best used as ________________ .
a) substitutes for teachers
b) aids to teachers
c) means of entertainment
d) substitutes for textbooks

154- In preparing material for language lab practice, it is best to _____________ .
a) read from the textbook directly
b) use transcripts for the purpose
c) dictate to the recording person
d) memorize the material first


155- A good language teacher uses magazine pictures to __________ .
a) teach language skills and elements
b) decorate the classroom
c) make teaching more enjoyable
d) teach good pronunciation.

156- Flash cards are more commonly used to teach __________ .
a) listening
b) vocabulary items
c) writing exercises
d) reading aloud

157- We can use both flannel boards and magnetic boards to display pictures and cards. However, _____________ .
a) flannel boards are more effective
b) magnetic boards are easier to use
c) they are similar
d) chalkboards are better than both

158-Composite pictures may be effectively used in the teaching of ____________ .
a) speaking and writing
b) reading comprehension only
c) grammatical structures mainly

With my best wishes
تحياتي :أبو خااااااااااااااااااااااااااااااالد


 
رد مع اقتباس
  #2359  
قديم 04-13-2012, 07:07 PM
الصورة الرمزية هبه من رفح
هبه من رفح هبه من رفح غير متصل
+ قلم بدأ بقوة +
 
الانتساب: 8 - 5 - 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 9
هبه من رفح has a spectacular aura about

يسلمو كتيير اخ ابو خالد ما بتقصر عنجد الله يحميك بس صيغة الملف مش عم تفتح ع الادوب ريدر عشو ممكن افتحه 
توقيع :  هبه من رفح

[SIGPIC][/SIGPIC]لا تاسفا على غدر الزما ****لطالما رقصت على جثث الاسود كلاب
لا تحسبن برقصها تعلو على اسيادها**** تبقى الاسود اسود و الكلاب كلاب

رد مع اقتباس
  #2360  
قديم 04-13-2012, 07:17 PM
الصورة الرمزية * Abu-Khaled *
* Abu-Khaled * * Abu-Khaled * غير متصل
+ قلم لامع +
 
الانتساب: 30 - 9 - 2011
الإقامة: مخيم النصيرات
المشاركات: 1,213
معدل تقييم المستوى: 7
* Abu-Khaled * has a spectacular aura about

الملف أخت هبة ملف Word أنا نزلتو لحضرتك يجب تنزيل برنامج Microsoft Office


 
رد مع اقتباس
  #2361  
قديم 04-13-2012, 08:01 PM
الصورة الرمزية هبه من رفح
هبه من رفح هبه من رفح غير متصل
+ قلم بدأ بقوة +
 
الانتساب: 8 - 5 - 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 9
هبه من رفح has a spectacular aura about

34. I'm looking for ………………. to cut this string.
a. a pair of scissors b. some scissors c. a scissors d. a scissor
ليش يعن مش a pair of sicssors?


 
رد مع اقتباس
  #2362  
قديم 04-13-2012, 08:02 PM
الصورة الرمزية هبه من رفح
هبه من رفح هبه من رفح غير متصل
+ قلم بدأ بقوة +
 
الانتساب: 8 - 5 - 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 9
هبه من رفح has a spectacular aura about

34. I'm looking for ………………. to cut this string.
a. a pair of scissors b. some scissors c. a scissors d. a scissor
ليش يعني مش
a pair of scissors


 
رد مع اقتباس
  #2363  
قديم 04-13-2012, 08:05 PM
لارااا لارااا غير متصل
+ قلم جديد +
 
الانتساب: 18 - 1 - 2008
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
لارااا has a spectacular aura about

يسلمووووو كتير يا ابوخالد
انا حليت النموذج التاني لحد القطعة وهي اجاباتي شوفولي اياهم

a
c
b
a
c
b
c
d
a
d
c
b
a
a
>>>>>>>>>
b
d
b
a
c
b
..........
d
a
b
d 
رد مع اقتباس
  #2364  
قديم 04-13-2012, 08:12 PM
الصورة الرمزية هبه من رفح
هبه من رفح هبه من رفح غير متصل
+ قلم بدأ بقوة +
 
الانتساب: 8 - 5 - 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 9
هبه من رفح has a spectacular aura about

شو الفرق بين ال reinforcement ,motivation, consolidation 
رد مع اقتباس
  #2365  
قديم 04-13-2012, 08:42 PM
لارااا لارااا غير متصل
+ قلم جديد +
 
الانتساب: 18 - 1 - 2008
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
لارااا has a spectacular aura about

reinforcement بتحكي عن التعزيز زي العقاب والثواب وكيف تنمي الدافعية عند الطالب
,motivation
بتحكي عن التحفيز وتهيئة جو مشجع وادوات فعالة الخ
consolidation/ it occurs at the end of the lesson and uses to reinforce learning and works as a review the
............................
ما هو الفرق بين nominal pairs وalmost pairs
بالمناسبة بدي اسال هادا السؤال هو نفسه الازواج المفتوحة والمغلقة ولا غيرهم؟؟؟؟ 
رد مع اقتباس
  #2366  
قديم 04-13-2012, 11:36 PM
الصورة الرمزية * بدور*
* بدور* * بدور* غير متصل
ربــ اسـألگ رضآكـ ******1737;آلجنه******9829;
 
الانتساب: 6 - 12 - 2009
الإقامة: غزة
المشاركات: 9,216
معدل تقييم المستوى: 16
* بدور* is a jewel in the rough

phonological cues make me crazy
upset , upset 
توقيع :  * بدور*

رد مع اقتباس
  #2367  
قديم 04-14-2012, 05:50 PM
الصورة الرمزية * بدور*
* بدور* * بدور* غير متصل
ربــ اسـألگ رضآكـ ******1737;آلجنه******9829;
 
الانتساب: 6 - 12 - 2009
الإقامة: غزة
المشاركات: 9,216
معدل تقييم المستوى: 16
* بدور* is a jewel in the rough

Abu-Khaled
from where do you get these questions
are they from previous exams ,,in anothr words i want the source if you can
May Allah protect you 
رد مع اقتباس
  #2368  
قديم 04-14-2012, 11:42 PM
الصورة الرمزية NiSrEeN 88
NiSrEeN 88 NiSrEeN 88 غير متصل
+ قلم لامع +
 
الانتساب: 30 - 11 - 2008
الإقامة: عبدس
العمر: 28
المشاركات: 1,107
معدل تقييم المستوى: 9
NiSrEeN 88 has a spectacular aura about

Thank you so much for all


 
توقيع :  NiSrEeN 88

رد مع اقتباس
  #2369  
قديم 04-15-2012, 01:26 AM
لارااا لارااا غير متصل
+ قلم جديد +
 
الانتساب: 18 - 1 - 2008
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
لارااا has a spectacular aura about

ساعدوني بهادي الاسئلة
حصل طالب على الدرجة المعيارية صفر فان الطالب
2متفوق 1ضعيف التحصيل
4درجته الخام تساوي الوسط 4درجته الخام تساوي الوسيط
مين بيعرف كيف بنحسب الدرجة المعيارية بحثت ع جوجل وما فهمت
من الوسائل التي تراعي الفروق الفردية
البروجيكتور/ البطاقات/ الوحة الوبرية/ الحاسوب
.......................
هل
reading aloud من reading comprehensions skills ??
وكمان شو الفرق بين open pair و closed 
رد مع اقتباس
  #2370  
قديم 04-15-2012, 01:50 AM
الصورة الرمزية * Abu-Khaled *
* Abu-Khaled * * Abu-Khaled * غير متصل
+ قلم لامع +
 
الانتساب: 30 - 9 - 2011
الإقامة: مخيم النصيرات
المشاركات: 1,213
معدل تقييم المستوى: 7
* Abu-Khaled * has a spectacular aura about

شو الفرق بين ال reinforcement ,motivation, consolidation

أنا بقيت حافظ هادي التعريفات بالعربي ، وهادي طريقة كويسة وبترجمها للإنجليزي مش شرط الواحد يكون حافظ التعريف عن غيب ،،،،

الـ Motivation هي مثير داخلي أو خارجي يفع الإنسان ويوجه سلوكه نحو هدف


أما Reinforcement وهو التعزيز سواء سلبي أو إيجابي ،،، زي حرمان الطالب من مزايا معينة ، زي الهدايا إلخخخخخ

والـ consolidation هوة نفسو Transfer of Learning انتقال أثر التعلم ، يعني الطالب يطبق اللي أخدو في حياتو العملية ،،، To use the already learnt material in real life situations

يعني مثال بسيط : مسلا درسنا الطلاب قاعدة If 2 عشان يعطوا Advice ، لو صار موقف مع الطالب ولقى واحد عيان يعطيه نصيحة ويقلوا : If I were you , I would suicide ^_^

يعني يطبقها في المواقف الحياتية ،،،

وبعدين جابو Transfer of learning أكتر من مرة في الامتحانات وهية هية نفسها consolidation

تحياتي : أبو خالد


 
رد مع اقتباس
إضافة رد

هل صليت على النبى محمد اليوم ؟
اقرأ أيضا ... مواد تدريبية وامتحانات خاصة بالوظائف التعليمية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

اذكر الله ...

 
الساعة الآن 02:39 AM بتوقيت القدس

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
 
 

  التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الملتقى ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك كما

تجدر الإشارة بأننا غير مسئولين عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء فعلى كل

شخص تحمل مسئولية نفسه اتجاه مايقوم به من بيع وشراء أو اتفاقات.

 

الرئيسة قائمة تغذية RSS - الاتصال بنا | الرئيسة | الأرشيف | بيان الخصوصية |   الأعلى